Kineska tradicionalna medicina i akumpuktura

Svaka prvoklasna medicina je celovita medicina, tako da se svaki uticaj, koji se vrši putem medikamenta ili na drugi način, kod bolesnog pacijenta uvek odnosi na čitav organizam, a ne samo na jedan organ. Celovita medicina se trudi da tretira sve bolesne delotvornim, ugodnim (podnošljivijim) i njihovim psihološkim i socijalnim stanjima odgovarajućim sredstvima, sa jednim ciljem da se uspostavi potpuna fizička, psihička I energetska ravnoteža kod obolelog i na taj način eliminiše bolest.

U poslednje vreme javio se pokret kombinovanja Istočne I Zapadne medicine i aktivno se razvija u celom svetu.

Ovaj fenomen može da se posmatra kao rezultat nepouzdanosti lečenja Zapadnom medicinom, a i zbog štetnog delovanja proizvedenih zapadnih lekova.

Zbog nedostatka sistemskog učenja kao i nerazumevanja tajnih drevnih tekstova o Istočnoj umetnosti medicine gore pomenuti pokret Komplementarne medicine nema potrebnu masovnost.

Tajni drevni tekstovi (pisani na starokineskom jeziku) čuvaju se u gradovima Večitih Mudraca širom Kine I Tibeta I Visoko Poštovani Mudraci ih usmeno prenose svojim najodanijim učenicima.

Na nesreću, malo je onih koji uopšte razumeju suštinu I principe Istočne medicine, osim na mestima odakle potiče i gde se ovo ljudsko nasleđe brižljivo izučava, čuva i usmeno prenosi.

Postoji upadljiva razlika između Istočne i Zapadne medicine, a posebno u njihovim metodama lečenja, kao rezultat suprotnog pristupa samom pacijentu, uzrocima bolesti, okolnostima koje su je izazvale i hrane pod čijim uticajem je bolest nastala.

Kineska tradicionalna medicina kaže: Veliki lekar otkriva prošlo, sadašnje i buduće oboljenje, sadašnje leči brzo a buduće sprečava, srednji lekar otkriva trenutno oboljenje u srednjoj fazi i sporo ga leči, mali lekar otkriva trenutno oboljenje u poodmakloj fazi i često ne zna pomoći. Istočna medicina nas uči da bolesti potiču uglavnom zbog klime, hladnoće i vatre, seksualnih odnosa, sedam emocija (osećanja), okolnosti i hrane, i uvek su rezultat više faktora uz prekovremeno dejstvo jednih i smanjeno dejstvo drugih. Pravilo lečenja je da se težište stavlja na lečenje glavnih faktora prema snazi egzogenih ili endogenih faktora, koji su izazvali oboljenje. U tom smislu, mada sus imptomi oboljenja isti, ako su glavni faktori različiti jedan od drugog, prirodno je da metod lečenja mora biti drugačiji, a i kada su simptomi oboljenja različiti jedan od drugog, a glavni faktori oboljenja isti, metodi lečenja se primenjuju na drugi način – prirodno, jednostavno i uslovljeno samim pacijentom, što znači neprimenjivo ili delimično primenjivo za druge pacijente.

Endogeni faktori su one odgovarajuće sile i otpornost organizma, dok su egzogeni faktori oni koji koče i sprečavaju funkcionisanje kompletne životne energije, te se nazivaju zloćudni.

U potrazi za celovitom medicinom, autor ovog teksta je, posle iskustva u terapiji različitih bolesti, bola I drugih metnnji, neuralterapijom (metoda koja se dugi niz godina primenjuje na Ludwig-Molzman institutu u Beču) a suština je davanje medikamenata u određene lokacije; selektivne - akupunkturne i natapanjem - neselktivno po funkciji, ali izabrano po smetnji, počeo da u praksu uvodi akupunkturu. Po izvornom principu i po Zakonima Istočne, konkretno Kineske Tradicionalne Medicine, i uz pisana iskustva zapadnih autora (simptomatsko-terapijsko-pragmatičnih) pokušao je doći do cilja – eliminacije bolesti i kompletno izlečenje pacijenta.

Akupunktura je jedna od terapeutskih metoda Kineske Tradicionalne Medicine za dovođenje u ravnotežu životne energije, krvi i telesne tečnosti u telu stimulacijom ili sedacijom površinskih ili dubokih regija tela iglicama ili aparatima. Primena akupunkture je veoma jednostavna, daje brze rezultate i u stanju je da efikasno leči bolesti koje ne mogu da se leče lekovima Zapadne medicine.

U tekstovima će biti predstavljena osnovna načela i zakoni Kineske Tradicionalne Medicine i akupunkture, kao i neki interesantni slučajevi iz prakse autora.

1. Fundamentalni koncepti Yina i Yanga

“Yin-Yang je princip antagonizma i jedinstva prirodnog sveta. Sve u svome mora da prati ovaj zakon i ne može da ga preskoči nikada. Promena u toku stvaranja zasniva se na bazi ovog zakona i čitavo stvaranje i razlike potiču iz ovog zakona, u kome su sve tajne ovog zakona pohranjene. Kako je i čovek stvorenje u svetu prirode, čovek mora da prouči ovaj fundamentalni princip da bi mogao da leči bolesti.” Suwen (Poglavlje 5, “Veliko lečenje Yinom i Yangom svih bića”).

Tekst jasno pokazuje da rast, razvoj i umiranje svih stvari u univerzumu se stalno događaju i to u potpunosti po zakonu promene Yina i Yanga, jer su oni opšti principi svih stvari u stvaranju i poreklu promena.

Precizno shvatanje principa oboljenja, da bi se proučili suštinski kvaliteti i na taj način delovalo na izlečenje, potrebuje razumevanje osnovnih sadržaja antagonizma i jedinstva promena kroz kretanje Yina i Yanga. Oni su antagonisti jedan u odnosu na drugi, ali su i jedno u isto vreme. To međudelovanje i neprestano kretanje Yina i Yanga su prvenstveni pokretači, koji izazivaju stvaranje i promene svih stvari u univerzumu neprekidno.

Yin i Yang sami po sebi su apstraktan koncept,ali imaju fizičkog osnova, uključuju i povezani su sa svim i svačim i uopštavaju antagonizam i jedinstvo svih stvorenih stvari.

„Yin-Yang ima ime, ali nema oblik; otuda sve što rađa i raste može da se podeli široko na dve kategorije, Yin i Yang, a zatim da se izvrši dalja podela na deset, na sto, na hiljadu, na deset hiljada i bezbroj, a da li jedan objekat pripada Yinu ili Yangu zavisi od njegove suprotnosti.“ Ling Shu (Poglavlje 41, „Yin i Yang povezani sa danima i mesecima“).

Znači fenomen antagonizma između Yina i Yanga nije jedini, već i unutar njih samih je sadržan još jedan antagonizam.

Na primer dan je Yang, a noć je Yin. Sledi...

„Postoji Yin unutar Yina, kao i Yang unutar Yanga. Period dana od zore do podneva je Yang unutar Yanga, period dana od podneva do sumraka je Yin unutar Yanga, period vremena kada noć pokrije zemlju sve do prvih petlova je Yin unutar Yina, a period vremena od pevanja prvih petlova do zore je Yang unutar Yina.“ Su Wen (Poglavlje 4, „Lečenje istinskim kazivanjem iz Zlatne Kutije“).

„Yin iz unutrašnjosti hrani Yang, a Yang iz spoljšnjosti štiti Yin. Oni su oboje zavisni jedan od drugoga i dele život i smrt. Ako postoji Yin, a nema Yanga, ili ima Yanga, a nema Yina, stanje gde stvaranje ne može da bude potpuno samo Yinom i rast se ne može da se desi samo Yangom, već tišina i ništavilo će se sveukupno desiti.“ Su Wen (Poglavlje 5, „Veliko lečenje Yinom i Yangom svih bića“).

Kada posmatramo fiziologiju organizma, ravnoteža između Yina i Yanga mora po svaku cenu da se održi. Pvećanje ili smanjenje bilo kojeg od njih ili oba znači bolest. Ozdravljenje podrazumeva ponovno uspostavljanje ravnoteže Yina i Yanga.

Primer iz prakse:

Bubica, štene APBT-a, u prvoj polovini marta meseca – zimsko čtene, počela je da pokazuje promene u ponašanju, izgledu i druženju sa drugim psima. Kako je bila u petom mesecu života, rešenje je traženo u objašnjenju da je štene hiperreaktivno, čak da je, to osobina rase, te da je posledica nadolazećeg ulaza u adolescenciju.

Bubica je u kući pravila haos, preturala stvari, grickala sve što je stigla, noću zavijala, prosipala hranu i vodu i vršila nuždu na neobičnim mestima. Pokušaj da je premeste u dvorište je završio histeričnim urlanjem koje se danima čak i pojačavalo, besomučnim skokovima na kućicu, ogradu i burnim reakcijama na sve što joj se pojavi u vidnom polju. Ona nije bila agresivna, ali je bila nesnosna, iskolačenih očiju, sa repom koji je oponašao bič, sva je bila u pokretu i sve je na njoj treperilo. Njen izgled, stav, držanje i hod je odavao sliku mužjaka, a kada joj je počela donja vilica da prerasta, cela pojava je ličila na grotesku. Onako sićušna skakala je i naskakivala na ljude, životinje, stvari, što više niko nije smatrao za igru – Bubica je jednom rečju postala incident i pojavom i ponašanjem. Ni kazne, a ni sedativi nisu pomagali, pa su vlasnici odlučili ili da je poklone ili da je odvedu negde i ostave, tj. da pobegnu od nje, čak i da je uspavaju.

Prevaga Yanga, koja je donela bolest, morala vrlo brzo da se reguliše i uspostavi energetska ravnoteža da bi se izbeglo ozbiljnije organsko oboljenje i nastupajuća agresivnost.

Dato je 8 terapija akupunkture, prve tri laserom za akupunkturu, jer je, u početku, bilo nemoguće postaviti akupunkturne iglice u odgovarajuće lokacije i zadržati ih odgovarajuće vreme. Treceg dana je ponavljana sedacija laserom akupunkturnih lokacija na Yang kanalima glave dovelo do saradnje pacijenta, pa se pristupilo postavljanju akupunkturnih iglica po izabranim lokacijamaduž glavnih Yin i Yang kanalu. Brzo uspostavljenje ponovne ravnoteže Yin i Yang energije je dovelo do opuštanja i relaksacije pacijenta, tako da je Bubica potpuno promenila ponašanje, smirila se, umiljavala i poslušno i strpljivo stajala na stolu za vreme terapije, bez želje da otrese iglice. Posle sedam dana primene akupunkture, Bubica je od starih navika zadržala jedino želju da se popne na kućicu i tu leži posmatrajući okolinu. Preporukom da samo sledeće dve nedelje dobija više hrane Yin porekla, naše druženje se završilo.

Naša ordinacija je pionir u primeni akumpukture i tradicionalne kineske medicine .