Gerijatrija

Poseban segment našeg rada u klinici je posvećen gerijatriji (starim pacijentima, hroničnim bolesnicima i njihovoj rehabilitaciji).

Stari pacijenti zahtevaju poseban pristup u adekvatnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti.

Zato redovnim opštim i specijalističkim,internističkim i drugim pregledima vrlo često stari pacijenti trpe bol i zato je jako bitan pristup u lečenju ovih pacijenata koji imaju više prisutnih bolesti spondiloze, gastriti, hronična insuficijencija bubrega, hronična insuficijencija kardio-respiratornog sistema i dr.

Naš pristup u lečenju ovih pacijenata je kompleksan i u njihovom lečenju koristimo kombinaciju tradicionalne kineske medicine (laseri i akumpuktura) homeopatije i savremene veterinarske medicine.

Taj naš pristup je dao uspešan rezultat u lečenju takvih pacijenata i učinio njihov život lagodnijim bez bola i eventualnih tegoba.