Preventiva i profilaksa

Vakcinacija stenadi mono i polivalentnim vakcinama u zavisnosti od starosti .

Vakcinacija protiv besnila, mikročipovanje i otvaranje pasoša.

Tretiranje protiv endo-ekto parazita.

Saveti su besplatni i dostupni od 00-24h svaki dan.