RO (Rendgenski kabinet)

- je nezaobilazan metod dijagnostike kod svih trauma, urgentnih stanja i hroničnih smetnji. Najčešći slučajevi su prelomi, strana tela, degenaritivne promene kukova i kičmenog stuba kao i promene na kardio-respiratornom i digestivnom sistemu.

U našoj ordinaciji se izvode i specijalne radioloske dijagnostičke metode kontrastnim sredstvima u cilju dijagnostikovanja specifičnih oboljenja uro-genitalnog ili digestivnog trakta kao i mijelografija kičmenog stuba.

Naš RO kabinet je na usluzi pacijentima od 00-24h svaki dan.